Conventionering

Conventionering

Vanuit onze praktijk gingen Vicky Gielen, Lisa Maesen en Katrien Nysen een overeenkomst aan met het RIZIV. Dit houdt in dat bij lichte tot matige psychische klachten enkel het persoonlijk aandeel (remgeld) moet betaald worden voor een psychotherapeutische consultatie.

Het aantal sessies dat u vergoed krijgt per periode van 12 maanden, hangt af van uw leeftijd of het soort zorg dat u ontvangt of het soort sessies dat u volgt. Psychodiagnostiek valt niet onder deze regeling.

Hiernaast blijven de respectievelijke mutualiteiten een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor psychologische behandelingen en psychotherapie.

Aarzel niet om ons hierover aan te spreken.