Gewijzigde dienstverlening mei 2020 i.f.v. corona-beheersing

Gewijzigde dienstverlening mei i.f.v. corona-beheersing

In de maanden maart en april hebben wij onze praktijk noodgedwongen moeten herorganiseren conform richtlijnen en maatregelen overheid (COVID-19 quarantainemaatregelen). Wij informeerden jullie hiermee en trachtten zorgcontinuïteit te garanderen via online hulpverlening: teleconsultaties ('telefoneren'), videoconsultaties ('beeldbellen'), eHealth behandeling (o.a. therapieland).

Ook in de maand mei blijft online hulpverlening de norm! Videoconsultaties ('beeldbellen') blijken een haalbaar alternatief te zijn voor psychologische zorg en therapie. Uit onderzoek zou blijken dat online consultaties iets minder optimaal zijn dan conventionele zorg ('face-to-face gesprekken'), maar niettemin tot gelijkaardige resultaten kunnen leiden.

Ondertussen werden de richtlijnen bijgesteld in de zin dat chronische en psychische aandoeningen beschouwd worden als essentiële begeleidingen en verplaatsing naar de praktijk indien absoluut noodzakelijk en mits inachtname van de richtlijnen mogelijk is.

In die gevallen waar online hulpverlening niet mogelijk is en/of bij hoogdringendheid organiseren wij in de maand mei de mogelijkheid tot face-to-face contacten (fysieke contacten in de praktijk). De face-to-face contacten organiseren wij conrom maatregelen overheid (COVID-19 maatregelen ambulante praktijk, GGZ-beroepsbeoefenaars) en hygiëne richtlijnen voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen (VVKP, EFPA). Om te weten wat te betekent voor uw afspraak neemt u best contact op met de respectievelijke vestiginghouder.

vestiging Hasselt: Jan Vandormael

vestiging Berlingen: Nele Vanmuysen

vestiging Bree: Katrien Nysen

vestiging Eksel: Vicky Gielen

 

Webdesign & Hosting: Data-Art