Stimulatie sociaal gevoel

Hier volgen tips voor ouders omtrent het stimuleren van het sociaal gevoel bij kinderen.

Voor peuters en kleuter

 • Vertel je kind over situaties waarin je zelf boos, blij of verdrietig was en maak duidelijk hoe emoties er bij jou uitzien en klinken
 • Vraag je kind wanneer het blij, boos of bang was
 • Vraag je kind naar mogelijke oplossingen voor een probleem
 • Vraag je kind naar waarom een mogelijke oplossing goed of minder goed is
 • Speel een rollenspel waarin de verschillende mogelijke oplossingen worden uitgeprobeerd
 • Geef in de omgang met anderen zelf het goede voorbeeld


Voor kinderen in de basisschoolleeftijd

 • Moedig je kind aan om over conflicten na te denken: Wat is er gebeurd? Wat kan ik er aan doen (mogelijke oplossingen verzamelen)? Welke oplossing is het beste voor de betrokken?
   
 • Zoek samen met je kind praktische voorbeelden van de regel "Ik behandel jou zoals ik zelf behandeld zou willen worden."
   
 • Stimuleer je kind om verantwoording af te leggen voor zijn gedrag. Voor gevallen waarin iemand zich heeft misdragen: voer een regel in die voor alle gezinsleden geldt en die bestaat uit vier stappen: de fout toegeven, uitleggen waarom je je hebt misdragen, verontschuldigingen aanbieden, vragen wat je kunt doen om het weer goed te maken


Gebaseerd op aanbevelingen van psychologen van de universiteit van Bremen: Verhaltenstraining fur den Kindergarten/Verhaltenstraining in der Schule, Hogrefe, Gottingen, 2006-2007, neergescheven door K. Gaschler in:  Stimuleer het sociaal gevoel van je kind, K. Gaschler, in: Psyche & Brein, nr1, 2013, 82-87.