Behandeling

In een psychologische behandeling ligt het accent op het leren zelfstandig aanpakken en oplossen van, dan wel omgaan met problemen.

Wij werken volgens de uitgangspunten van de gedragstherapie waarbij de cliënt geleerd wordt anders tegen ervaren problemen aan te kijken en met passende gedragspatronen te reageren. Afhankelijk van de diagnose kunnen zowel klassieke als cognitief gedragstherapeutische interventies worden toegepast alsook Acceptance & Commitment Therapy). Hiernaast is EMDR-therapie mogelijk indien geïndiceerd.

Psychotherapeutische en psychologische behandelingen zijn in principe kortdurend en klachtgericht (8-20 gesprekken van 50’ minuten). Bij aanvang worden duidelijke behandeldoelen en concrete afspraken gemaakt.

De behandeling van cliënten met ontwikkelingsstoornissen bestaat meestal uit verschillende onderdelen:

  • interventies gericht op het verbeteren van probleeminzicht
  • aanleren van vaardigheden
  • interventies gericht op gedragsveranderingen

Om het effect van de behandeling – en de generalisatie van het aangeleerde gedrag – te maximaliseren wordt daar waar kan de context (ouders, partners…) actief betrokken bij de behandeling.