Behandeling

In een psychologische behandeling ligt het accent op het leren zelfstandig aanpakken en oplossen van, dan wel omgaan met problemen.

In de psychologie praktijk wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de gedragstherapie. In de gedragstherapie wordt de cliënt geleerd anders tegen problematische situaties aan te kijken en met passende gedragspatronen te reageren.

Naast gedragstherapeutische technieken en cognitief gedragstherapeutische interventies wordt, afhankelijk van de diagnose, gebruik gemaakt van meer recent ontwikkelde behandelvormen (o.a. Acceptance & Commitment Therapy)

Psychotherapeutische en psychologische behandelingen zijn in principe kortdurend en klachtgericht (5-15 gesprekken van 50’ minuten). Bij aanvang worden duidelijke behandeldoelen en concrete afspraken gemaakt.

De behandeling van cliënten met ontwikkelingsstoornissen bestaat meestal uit verschillende onderdelen:

  • interventies gericht op het verbeteren van probleeminzicht
  • aanleren van vaardigheden
  • interventies gericht op gedragsveranderingen

Om het effect van de behandeling – en de generalisatie van het aangeleerde gedrag – te maximaliseren worden daar waar kan de ouders actief betrokken bij de behandeling.

In principe zijn deze behandelingen kortdurend en gaan door op alle werkdagen, inclusief zaterdagen.

Webdesign & Hosting: Data-Art