Nieuws & Wachtlijst

Nieuw: terugbetaling psychologische bijstand De Voorzorg

De Voorzorg liet ons weten dat vanaf 01/02/2021 al hun leden beroep kunnen doen op een tussenkomst voor psychologische bijstand. Dit voor maximaal 12 sessies per jaar en zowel voor jongeren (<18 jaar of tot het einde van het recht op kinderbijslag/groeipakket) als voor volwassenen.

Voor jongeren:

50% van de kosten met een max. van 20 euro/ sessie of 30 euro (verhoogde tegemoetkoming)

Voor volwassenen

50% van de kosten met een max. van 10 euro/sessie of 15 euro (verhoogde tegemoetkoming)

Praatc@fé PLUS

Ons volgende praatcafe in april wordt uitgesteld omwille van de coronamaatregelen. Voor meer informatie kan je terecht bij Vicky Gielen (vicky.gielen@psychologiepraktijk.be).

Psychologie Praktijk PLUS heeft als doel het ontwikkelen en steunen van initiatieven die bijdragen tot een kwalitatieve verbetering van de begeleiding en zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten. 

Cliëntenstop Hasselt

Vanaf heden worden er geen nieuwe cliënten aangenomen in onze vestiging van Hasselt. Voor diagnostische vragen (wachtlijst, kostprijs,...) neemt u best contact op met Nele Vanmuysen (nele.vanmuysen@psychologiepraktijk.be). 

Voor aanmeldingen in onze vestiging van Bree en Eksel dient u zich te melden tot Katrien Nysen (Bree) en Vicky Gielen (Eksel).

Autisme chat

Sinds 28/01/2019 richt de Liga Autisme Vlaanderen een Autisme Chat in. Meer informatie vind je op hun website: https://autismechat.settool.net/

Webdesign & Hosting: Data-Art