Nieuws & Wachtlijst

Nieuw: terugbetaling psychologische bijstand De Voorzorg

De Voorzorg liet ons weten dat vanaf 01/02/2021 al hun leden beroep kunnen doen op een tussenkomst voor psychologische bijstand. Dit voor maximaal 12 sessies per jaar en zowel voor jongeren (<18 jaar of tot het einde van het recht op kinderbijslag/groeipakket) als voor volwassenen.

Voor jongeren:

50% van de kosten met een max. van 20 euro/ sessie of 30 euro (verhoogde tegemoetkoming)

Voor volwassenen

50% van de kosten met een max. van 10 euro/sessie of 15 euro (verhoogde tegemoetkoming)

Gewijzigde dienstverlening mei 2020 i.f.v. corona-beheersing

In de maanden maart en april hebben wij onze praktijk noodgedwongen moeten herorganiseren conform richtlijnen en maatregelen overheid (COVID-19 quarantainemaatregelen). Wij informeerden jullie hierover en trachtten zorgconinuïteit te garanderen via online hulpverlening: teleconsultaties ('telefoneren'), videoconsultaties ('beeldbellen'), eHealth behandeling (o.a. therapieland).

Ook in de maand mei blijft online hulpverlening de norm! Videconsultaties ('beeldbellen') blijken een haalbaar alternatief te zijn voor psychologische zorg en therapie. Uit onderzoek zou blijken dat online consultaties iets minder optimaal zijn dan conventionele zorg ('face-to-face-gesprekken'), maar niettemin tot gelijkaardige resultaten kunnen leiden.

Ondertussen werden de richtlijnen bijgesteld in de zin dat chronische en psychische aandoeningen beschouwd worden als essentiële begeleidingen en verplaatsing naar de praktijk indien absoluut noodzakelijk en mits inachtname van de richtlijnen mogelijk is. 

In die gevallen waar online hulpverlening niet mogelijk is en/of bij hoogdringendheid organiseren wij in de maand mei de mogelijkheid tot face-to-face contacten (fysieke contacten in de praktijk). De face-to-face contacten organiseren wij conform maatregelen overheid (COVID-19 maatregelen ambulante praktijk, GGZ-beroepsbeoefenaars) en hygiëne richtlijnen voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen (VVKP; EFPA). Om te weten wat dit betekent voor uw afspraak neemt u best contact op met de respectievelijke vestiginghouders.

vestiging Hasselt: Jan Vandormael

vestiging Berlingen: Nele Vanmuysen

vestiging Bree: Katrien Nysen

vestiging Eksel: Vicky Gielen

Praatc@fé PLUS

Ons volgende praatcafe in april wordt uitgesteld omwille van de coronamaatregelen. Voor meer informatie kan je terecht bij Vicky Gielen (vicky.gielen@psychologiepraktijk.be).

Psychologie Praktijk PLUS heeft als doel het ontwikkelen en steunen van initiatieven die bijdragen tot een kwalitatieve verbetering van de begeleiding en zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten. 

Cliëntenstop Hasselt

Vanaf heden worden er geen nieuwe cliënten aangenomen in onze vestiging van Hasselt. Voor diagnostische vragen (wachtlijst, kostprijs,...) neemt u best contact op met Nele Vanmuysen (nele.vanmuysen@psychologiepraktijk.be). 

Voor aanmeldingen in onze vestiging van Bree en Eksel dient u zich te melden tot Katrien Nysen (Bree) en Vicky Gielen (Eksel).

Autisme chat

Sinds 28/01/2019 richt de Liga Autisme Vlaanderen een Autisme Chat in. Meer informatie vind je op hun website: https://autismechat.settool.net/

Webdesign & Hosting: Data-Art