Begeleiding

In een orthopedagogische begeleiding ligt het accent op het leren omgaan met… Cliënten worden ondersteund in het leren gebruiken van hun sterke kanten (compenseren) zodanig dat ze hun specifieke ontwikkelingstaken met zelfvertrouwen kunnen en durven opnemen.  Ouders en professionele derden (leerkrachten, opvoeders, etc…) worden ondersteund in de opvoeding van het in zijn of haar ontwikkeling bedreigde kind.

Het doel van de begeleiding is het verhogen van het probleeminzicht; het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden en een verbeterde afstemming van de eisen van de omgeving aan de noden van de cliënt.

Deze doelstellingen kunnen bereikt worden via:

  • overleg met en begeleiding van professionele derden (leerkrachten, etc…)
  • ouder en/of gezinsbegeleiding
  • individuele orthopedagogische begeleiding

Tegen de achtergrond van de onderzoeksgegevens en de specifieke hulpvragen van de cliënt worden concrete begeleidingsdoelen en -afspraken gemaakt, inclusief evaluatiemomenten.