Aanmelding

Cliënten of professionele derden (huisartsen, CLB-medewerkers, psychiaters, pediaters,...) kunnen steeds via mail of telefonisch contact opnemen voor meer informatie. Na een korte schets van de problematiek worden hulpverleningsmogelijkheden en wachttijden besproken.