Aanmelding

Cliënten worden bij voorkeur verwezen door professionele derden (huisartsen, pediaters, psychiaters, CLB, etc...). De eerste kennismaking is telefonisch. De problematiek wordt geschetst, hulpverleningsmogelijkheden worden besproken en een eerste kennismaking georganiseerd. In functie van dit gesprek worden de nodige gegevens verzameld (verwijsgegevens, gegevens van eerder onderzoek, etc…).

 

 

Webdesign & Hosting: Data-Art