Goed om weten?

Kinderen & complimenten

“In een poging om lage zelfwaardering bij kinderen te ‘genezen’, zijn ouders vaak geneigd om complimenten te richten op de persoon en om complimenten opgeblazen te formuleren. Maar deze neiging heeft een ongewenste uitwerking: Het verergert de problemen die het tracht te voorkomen. Onze bevindingen suggereren niet dat ouders moeten stoppen met het complimenteren van kinderen. Zeker niet. Maar het is wel belangrijk dat ouders nadenken over hoe ze complimenten precies formuleren. Zelfs kleine verschillen in complimenten, kunnen aanzienlijke invloed hebben op de gevoelens en motivatie van kinderen. Daarom moeten complimenten, net als penicilline, niet achteloos worden uitgedeeld: Als kinderen een lagere zelfwaardering hebben, is het belangrijk om complimenten te richten op gedrag en om complimenten niet opgeblazen te formuleren.” Persoonsgerichte complimenten zijn gericht op kinderen als persoon (bv. ‘Jij bent slim!’) in plaats van op hun gedrag (bv. ‘Jij hebt dat slim uitgezocht!). Opgeblazen complimenten bevatten een erg positieve evaluatie (bv. ‘Je hebt een ongelofelijke mooi tekening gemaakt’) in plaats van een gematigd positieve evaluatie (bv. ‘Je hebt een mooie tekening gemaakt’). (In: “Zoete woorden met een bittere nasmaak, E.Brummelman, Kind en Adolescent, 2014, 35, nr.2, 2014, p.109).

Depressie & ergens bij horen

Sociaal isolement speelt een belangrijke rol in het optreden van een depressie. Lid zijn van een sociale groep (leeskring, kaartclub, sportvereniging,etc..) en zich identificeerden met de groep leidt tot een significante afname van depressieve symptomen (In: “Social Group Membership Protect against Future Depression, Alleviate Depression Symptoms and Prevent Depression Relapse”, T. Cruwys et al., Sociale Science and Medicine, 2013,8,p. 179-186).

Neurofeedback & ASS

Op basis van de huidige wetenschappelijke literatuur over neurofeedback en ASS kan worden geconcludeerd dat er onvoldoende wetenschappelijke evidentie is voor toepassing van neurofeedback bij kinderen met ASS. Er bestaat slechts een klein aantal wetenschappelijke studies over neurofeedback bij kinderen met ASS en de meeste van deze studies zijn van onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit. Vervolg onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback bij ASS is noodzakelijk om de toepassing van deze behandelvorm nader te onderzoeken” (In: “Neurofeedback bij kinderen met autismespectrumstoornissen: een overzicht”, M. Kouijzer et al. , Tijdschrift voor Neuropsychologie, 2012, 7, p.139)

Slaapproblemen & emotionele problemen

Recent onderzoek laat zien dat slaap niet alleen essentieel is voor de fysieke gezondheid, maar ook een cruciale rol speelt voor mentale functies: leren, geheugen en het verkrijgen van nieuwe inzichten worden bevorderd door slaap. Daarnaast lijkt slaap van groot belang te zijn voor de emotionele huishouding en houden slaapproblemen nauw verband met stress en psychopathologie.” (In: “De rol van slaap in cognitie en affect”, L.Talamini et al., 2012, 7,p.122)